Bežková stopa nahrebeni Malých Karpát

Ohľadne ničenia (autá, džipy, endurá, štvorkolky, skútre, lesné mechanizmy + pešiaci) a neustáleho vytvárania /obnovovania bežkových stôp  (samotnými bežkármi) v Malých Karpatoch (už som o tom obsiahle písal v r. 2015, oslovil som aj VÚC Bratislavského kraja, ale nič podstatné sa v bežkovej stope nezmenilo, skôr naopak). Takže téma do diskusie :

Možno riešenie existuje, hoci tu na Slovensku je vždy všetko ináč. Nemusíme ísť po príklady ďaleko. Bratia Česi v tom majú jasno už dlhšie. Vo veľmi dobre spracovanej televíznej relácii Běžkotoulky (v letno-jarných mesiacoch Cyklotoulky) som sa dozvedel celkom jednoduchý a úspešný recept. Priľahlé obce s prijateľnými podmienkami na bežkovanie (cykloturistiku...) vytvorili občianske združenie, ktorého činnosťou je o. i. vytváranie, údržba a starostlivosť o bežkové trate. Spoločne zakúpili skúter (skútre) na tieto stopy. Investovali, robia osvetu, propagáciu nielen týchto trás, ale celého svojho regiónu. Vracia sa im to v podobe zvýšeného cestovného ruchu, zvýšenia návštevnosti regiónu, zvyšujú sa príjmy za poskytované služby, zvyšuje sa zamestnanosť v regióne. Výsledkom je spokojnosť na všetkých frontoch. A čuduj sa svete, nikto tam tie bežkové stopy neničí. Ak sa predsa len niekto taký nájde, má smolu.

Aj tu by sa na tejto báze a na takýchto princípoch mohlo stavať. Bratislava, Svätý Jur, Limbach, Pezinok...v spolupráci a v súčinnosti s VÚC by v tejto veci mohli výrazne pomôcť nielen finančne, ale i v rámci osvety a propagácie. Ak to ide napr. v tých Čechách, nevidím dôvod, prečo by to nemohlo ísť aj u nás. Alebo sme iní ako bratia Česi? Niekedy to tak vyzerá. Samosprávny kraj by  napr. mohol ako gestor a koordinátor zastrešovať túto činnosť a v spolupráci s príslušnými zložkami a orgánmi - mestská, štátna polícia, ministerstvo životného prostredia, Mestské lesy BA, lesy SR, urbariáty, obce... - sa podieľať na osvete i vyvíjaní tlaku na zodpovedné orgány a inštitúcie na odstraňovaní a riešení daných problémov. No a taký snežný skúter by na tej hrebeňovke riadne bodol (je fajn, že je na tej Babe, ale to nestačí).

Samozrejme sú možno aj iné riešenia, návrhy, podnety. Len treba v tom niečo robiť. A stále len nenadávať a znechutene sa vracať z „bežkového výletu“ a rozladený z toho, ako bola zase tá bežková stopa doničená.

Tolerujme sa, rešpektujme sa, vnesme do nášho života empatiu a pokoru.

Comments

Tento príspevok je svojim rozsahom (počet slov) skôr článom ako príspevkom do fóra, takže som si dovolil* ho presunúť do kategórie "článok".

Teraz k téme. Občianske združenie ktoré prevádzkuje tent portál vyvinulo dosť značné úsilie v minulých rokoch na zlepšenie podmienok na bežkovanie v Malých Karpatoch, ale z rozličných dôvodov sa nám nepodarilo dosiahnuť tamer nič. Históriu nášho snaženia by malo byť možné vyhľadať si, napríklad cez kľúčové slová "skúter Malé Karpaty", "úprava trate Baba - Biely kríž" a podobne. Tu je zopár odkazov:

https://nabezky.sk/uprava_trasy_baba-biely_kriz
https://nabezky.sk/cs/vysledky_prieskumu_trate_v_malych_karpatoch
https://nabezky.sk/preco_sa_neupravuje_trasa_baba-biely_kriz
https://nabezky.sk/cs/kalamita-2014

Osobne pokladám za najväčší problém stále sa zhoršujúce prírodné podmienky - dní kedy je na zemi dostatočne hrubá snehová pokrývka je v priemere každú sezónu menej. Niektoré veci by sa však robiť dali a boli by prospešné všetkým milovníkom pohybu v Malých Karpatoch, napríklad opravy mostíkov, alebo odstraňovanie popadaných stromov a vetiev. Na koordináciu a realizáciu týchto aktivít však treba ľudí a toto sa ukázalo ako problém. Napríklad minulý rok sme márne zháňali ľudí ktorí by opravili mostíky, s tým že naše združenie by zaplatilo alebo pomohlo zadovážiť materiál. Oslovili sme napríklad skautov, ale nič z toho nebolo. Ak by sa však našiel niekto ochotný sa zhostiť role organizátora, brigádnici by sa medzi bežkármi a turistami asi aj našli, tak ako tomu bolo pri odstraňovaní následkov kalamity v r. 2014.

Mimochodom, združenie má aj zvlášť diskusné emailové fórum, ktoré je - tak ako aj členstvo v združení - otvorené každému kto má záujem pomôcť.

* pre tých čo nevedia - som aj administrátor tohoto portálu

Zdravím,

som si plne vedomý, ako je ťažké niečo v tejto Džamahírii dosiahnuť, hoc sa snažíte akokoľvek a akokoľvek to myslíte dobre. Vždy držím palce každej dobrej a rozumnej iniciatíve a je mi ľúto, keď vynaložené úsilie vychádza nazmar. Je na škodu, že sa nedarí udržiavať napr. tie „nešťastné“ mostíky vo funkčnom stave v MK (nielen pre bežkárov...) (myslím si, že by to malo byť obsahom činnosti a náplňou práce správcov urbariátov, či Lesov SR, či iných lesov – nielen stále drancovať, ale aj pozitívne pristupovať ...). Sám som onehda pomáhal pri oprave takéhoto mostíka a vôbec to pre obyčajného smrteľníka nie je až také jednoduché – zadovážiť materiál, zabezpečiť jeho odvoz + samotná práca...

Každý z nás, ktorí máme radi tú prírodu, pohyb v nej a v zime to naše bežkovanie, určite v rámci svojich možností odstráni nejakú tú spadnutú vetvu, či sa popasuje s menším stromom... No a počko je také aké je, to nezmeníme (chvalabohu to ešte ľudstvo nedokáže...)...

To všetko beriem a súhlasím s tým. Ja som sa však snažil poukázať na druhú stranu tejto mince – že keď už napadne na tom našom hrebeni sneh a máme tu konečne zimu (čím ďalej tým menej), tak by bolo fajn mať cez toto skutočne krátke obdobie (vzhľadom k celému roku) keď už nie upravovanú stopu (čo si však myslím, že by nemuselo byť až tak náročne pri zakúpení a prevádzkovaní snežného skútra/skútrov Bratislavským samosprávnym krajom...), tak aspoň stopu nerozmlátenú – a to či už „lesákmi“, či adrenalinovými výtečníkmi na džipoch, endurách, fetbajkoch ... , ktorí si tam hore chodia mastiť svoje ego práve na tej „našej“ stope (dovolím si tvrdiť, že tej našej, nakoľko si ju sami pracne vytvárame a pravidelne udržujeme), alebo „pešiakmi“, ktorých táto stopa priťahuje ako býka červené súkno...

V tomto vidím ten najväčší problém – zmeniť myslenie ľudí v tom, že by sme jeden druhého chápali  a umožňovali si navzájom privádzať si tie „svoje“ pôžitky, ale nie na úkor pôžitkov toho druhého. Predsa ten les je (zatiaľ) dosť veľký na to, aby sme tam mohli v symbióze všetci existovať (písal som o tom dosť obšírne už v minulosti, nebudem sa opakovať...)...

Nechápem, prečo lesáci nemôžu v tom krátkom zimnom období presunúť pre nich stále „potrebnú“ ťažbu z miest bežkovej stopy zatiaľ niekam inam (v tom vidím podstatnú úlohu samosprávneho kraja – predsa les už dávno zmenil svoju prapôvodnú funkciu zásobárne drevnej hmoty  na funkciu rekreačnú, športovú...)

Nechápem tých, ktorí svojimi džípmi, endurami...(ktoré mimochodom do lesa vôbec nepatria – čo na to polícia – mestská, štátna, lesná stráž., ochrana prírody a krajiny ..?) s pocitom nevýslovného „šťastia“ ničia a berú ten pocit iným...

Nechápem „pešiakov“, ktorí v zime nepoznajú inú trasu len Baba – Biely kríž ...

Nemusíme sa mať radi, nemusíme sa priam milovať, mali by sme sa však rešpektovať...

Empatia by mala byť súčasťou našej výbavy...