Merity od užívateľa "vlastníci NB pasov"

Pozdravujem vospolok,
Nakoľko mi užívateľ „vlastníci NB pasov“ [ https://nabezky.sk/sk/user/8424 ] opakovane neodpovedal na e-mail, som nútený položiť tieto otázky verejne :

1. Z akého dôvodu tento užívateľ vysoko nadpriemerne odmeňuje príspevky prakticky všetkých užívateľov?

2. Aký je kľúč na určenie výšky odmeny konkrétnym užívateľom?

Osobne podporujem každú pozitívnu činnosť, ALE, zdá sa mi kontraproduktívne, dávať každej správe z terénu tak vysoko nadpriemerné odmeny. Bežný užívateľ daruje od 0,01 do ± 0,2 Merit. Užívateľ @vlastníci NB pasov dáva bežne od 1,5 do 5 Meritov. Z prvého, egoistického, pohľadu je to fajn - je tu niekto, kto je de facto niečo ako sponzor a hojne rozdáva každému Merity. Z môjho pohľadu, po kratšej úvahe, ale dojdeme k názoru, že toto, na prvý pohľad prospešné konanie výrazne deformuje snahu o komunitné fungovanie [ https://nabezky.sk/sk/o-komunitnom-obsahu ]+[ https://nabezky.sk/node/122262 ] tohto portálu a v zmysle týchto základných princípov ide apriori, hoci zjavne nechcene a neúmyselne, proti ním...

Touto činnosťou totiž, hoci zjavne nechcene z môjho pohľadu, deformuje prirodzený vývoj komunitného prostredia a to, konkrétne tak, že užívatelia aj prispievatelia prestanú prispievať viac ako 0,01 Merit z toho dôvodu, že príspevok už bol výrazne viac odmenený od "vlastníci NB pasov". Jednoducho stratia motiváciu, lebo "to" niekto za nich urobí ⇒ štedro prispeje.

Prosto ide mi len o vysvetlenie, prečo zrazu takáto atypická činnosť za cca posledných 6 týždňov?

Vopred ďakujem za konštruktívnu a vecnú odpoveď.

Comments

Chcel som o tom napísať už pred časom, ale aj kvôli chorobe som sa k tejto téme nedostal. vlastníci NB pasov je virtuálny používateľ, ktorý svojimi chronmi - získanymi predajom eur za Na bežky pasy - odmeňuje všetky komunitné príspevky (tie, ktoré vyžadujú odmenu). Najprv odmeňoval vo výške 10 centov, ale tých chronov má toľko, že by ich neminul do konca sezóny, ani keby trvala do mája. Možno to nebolo najlepšie riešenie, ale odmena bola zvýšená postupne až na 50 centov. Zvyškom po skončení sezóny odmeníme Na bežky projekt*.

Mechanizmus odmeňovania funguje tak, že ak držiteľ pasu navštívi komunitný obsah, náš špeciálny používateľ vlastníci NB pasov za neho odmení autora príspevku. Urobí tak len raz a to aj v prípade, že by držiteľ navštívil príspevok niekoľko krát. V zozname odmeňovateľov sú všetky takéto odmeny zgrupované do jednej položky (preto vlastníci a nie vlastník). V Rovasi je však pre každý projekt podobný zoznam odmeňovateľov a tam už je vidno každú odmenu zvlášť. Tento rozdiel treba pripísať na vrub lenivosti programátora funkcie.

Celý systém odmeňovania držiteľmi pasov má svoje problémy. Okrem už diskutovanej výšky odmeny máme ako portál záujem odmeňovať - možno aj trochu väčšou sumou - príspevky z "exotických" pohorí, aby sme stimulovali bežkárov odtiaľ prispievať. Ďalej, každý komunitný obsah je odmeňovaný rovnako, bez ohľadu na jeho kvalitu. Toto by sa dalo riešiť tým, že držiteľ pasu by dostal možnosť sám odmenu nastaviť. Ak by to neurobil, potom by vlastníci NB pasov zaplatil prednastavenú hodnotu odmeny. To však vyžaduje trochu viac programátroského úsilia a bude musieť počkať na budúcu sezónu. Problémom je aj asymetria spôsobená tým, že najviac držiteľov pasov máme z Malokarpatskej oblasti. Ak je teda odmena ktorú platí používateľ vlastníci NB pasov neúmerná, tak prispievatelia z toho pohoria sú nadmerne odmeňovaní. Teraz sa prikláňam k tomu, že by bolo dobré nastaviť túto štandardnú odmenu na typickú (možno trochu stále štedrejšiu) - povedzme tých 10, maximálne 15 centov.

Čo sa týka komunikácie s vlastníci NB pasov, tak som si myslel že som email v tom účte testoval, ale asi to tak nie je, pretože sme žiadnu správu  na tú adresu nedostali. Toto preverím.

Som zvedavý na vaše názory a pripomienky. 

* Do Na bežky projektu v Rovasi by som chcel ako podielnikov (tí čo benefitujú z meritov získaných projektom) pridať aj všetky projekty (správy) prispievateľov do portálu. Má to svoje výzvy, pretože ich budú stovky a neviem ako bude Rovas zvládať výpočty odmien medzi toľkých podielnikov. Podiel získaných meritov by mal byť určený dĺžkou odpracovaného času. O tomto môžem popísať viac ak je záujem.

Jasné, presné a vyčerpávajúce! Výborne vymyslené! Ďakujem!