Slovensko - bežkársky raj?

Nedávno som bol bežkovať na Poľane. Na oblohe nebol ani mráčik, teplota niekoľko stupňou pod nulou a z hrebeňa vyhasnutej sopky umiestnenej v strede Slovenska sa mi otváral výhľad na hrboľatú líniu horizontu. Tento pohľad vo mne vždy vyvoláva otázku, či je potenciál ktorý na Slovensku máme pre bežkovanie naplno využitý. Dá sa povedať že niektoré pohoria majú celkom slušnú sieť upravovaných trás, ale inde je situácia podstatne horšia. Napríklad v blízkosti ľudnatých centier ako sú Košická kotlina alebo západné Slovensko  sa nachádza len zopár km pravidelne udržiavaných trás (Kavečany, Kojšovská hoľa, Pezinská Baba), ale o desiatkach km mechanicky udržiavaných trás aké sú v Kremnických vrchoch, Javorníkoch alebo Starohorských vrchy sa môže bežkárom z východu a západu len snívať. Dalo by sa namietať že prírodné podmienky "nepustia", ale myslím si že aj v pohoriach ako sú Malé Karpaty, Slanské a Volovské vrchy by sa dalo urobiť viac. Tento príspevok opisuje návrh programu ktorý by umožnil slovenským bežkárom spolupodieľať sa na zmene tejto situácie.

Názov programu: "Stopa xxxx" kde xxxx označuje dvojčíslia rokov pre danú zimnú sezónu, napríklad "Stopa 1213" (je to pracovný názov - návrhy sú vítané)
Cieľ: Celoslovenská sieť bežkárskych trás upravovaných mechanizmami - snežnými skútrami, alebo rolbami.
Garant/tvorca: Nezisková organizácia ktorá bude "zastrešovať" portál nabezky.sk
Tvorba a údržba trás: organizácie ako lyžiarske strediská, územno-správne regióny ako ŽSK, alebo Región Štiavnické vrchy, športové kluby ako AŠK Pezinok, nadšenci-jednotlivci
Financovanie: bežkári - či už priamo - viď nižšie, alebo nepriamo ako daňoví poplatníci z ktorých peňazí sa vytvárajú zdroje ako granty, alebo eurofondy. Možno sa podarí presvedčiť aj podnikateľov aby sponzorovali tento projekt.

Logistika úpravy trás

Príklad - Malé Karpaty

V tomto pohorí je pravidelne udržiavaný len (veľmi populárny) bežkársky okruh na Babe a to vďaka Amatérskemu športovému klubu Pezinok, ktorý "dodáva" ľudí ako aj kryje náklady. S technikou pomáha občas aj LK Baba - správca lyžiarskeho strediska, hlavne ak napadne veľa snehu, keď poskytujú na úpravu svoju rolbu. Vzhľadom na blízkosť ľudnatej Bratislavy by bolo dobré upravovať aj iné bežkármi frekventované trasy v pohorí - hlavne medzi Bielym krížom a Babou, v ideálnom prípade aj na sever od Baby. Obidva zmieňované subjekty vyjadrili v súkromnej korešpondencii ochotu podieľať sa na tomto projekte, ak budú na to financie. Mohlo by sa začať tým že sa zabezpečí snežný skúter (ustajnený na Babe, neskôr aj na iných miestach, napríklad na Zochovej chate) so "žehličkou" a ten bude pripravený na použitie pre prípady keď napadne sneh. Na jeseň by sa zorganizovala skupina ľudí ktorá by trasy prešla a očistila od porastu prípadne upravila mostíky cez potoky a vykonala menšie terénne úpravy - podľa potreby.

Financovanie

Začať by sme mohli tým, že sa na projekt jednoducho poskladáme. Myslím že tak ako spolu vytvárame spravodajstvo na tomto portáli tak sa budú dať vyzbierať aj peniaze na úpravu trás ktoré všetci používame. Mohlo by to fungovať nasledovne. Dohovoríme sa že každý bežkár si bude môcť kúpiť "potvrdenku" o účasti na projekte za nejakú minimálnu sumu, povedzme 10 eur. Potvrdenka by mohla mať tvar visačky, aby sa mohla ľahko pripevniť na batoh, alebo oblečenie. Tu je príklad ako by mohla vyzerať:

Text by mal byť vyšívaný aby dielo malo istú estetickú kvalitu pretože chceme aby to ľudia nie len chceli kúpiť, ale aj nosiť a tak propagovať projekt. Každú sezónu by sme vydávali novú edíciu, čím by sme snáď apelovali aj na skryté zberateľské vášne bežkárov :-) Visačky by sa kupovali on-line na tomto portáli, tiež by sa mohli predávať v lyžiarskych strediskách. Kupujúci by pri kúpe mohol zadať oblasť do ktorej by mal byť jeho príspevok prednostne investovaný.

Záujmom každého bežkára by malo byť aby sa na projekte zúčastňovali aj jeho priatelia a známi, preto by sám šíril o ňom dobré slovo. Tým by sa nazbieralo viac peňazí a mohli by sme si dovoliť odvážnejšie kroky. V duchu propagácie by sme popri upravovaných trasách nainštalovali tabule s informáciami o tom ako sú tvorba a údržba trás financované s inštrukciami ako sa na projekte spolupodieľať.

Správa peňazí by bola riadená princípom absolútnej transparentnosti - všetky príjmy aj výdavky by boli zverejnené na tomto portáli a o výdavkoch by sa hlasovalo. O tomto v nasledujúcom odstavci.

Prideľovanie peňazí do oblastí

Budeme musieť vymyslieť systém na nie len spravodlivé, ale aj konečný cieľ-sledujúce riešenie, ktorým je tvorba trás v tých oblastiach Slovenska na ktorých sa dohovoríme. Keďže nosným komunikačným prostriedkom projektu je tento portál, tak si myslím že by sme dokázali za rozdeľovanie peňazí hlasovať prostredníctvom funkcionality ktorá je v portáli k dispozícii. Pre jednoduchosť by sme mohli zaviesť princíp 80/20, kde 80% sumy by bolo nasmerovaných do oblasti zvolenej kupujúcim a zvyšok by bolo možné prerozdeliť do iných oblastí, určených hlasovaním. Takto by kupujúci nemusel mať na portáli účet, pretože predpokladám že bude veľa ľudí ktorým je jedno do ktorých trás sa investuje, ak budú mať dôveru že sa ich peniaze neprešustrujú.

Faktory ktoré asi bude treba zvážiť:

 • prirodzenou tendenciou ľudí je snaha smerovať svoju investíciu do oblasti kam chodia najčastejšie bežkovať
 • Slovensko nie je osídlené bežkármi rovnomerne
 • bežkári chodia na dovolenky (a teda aj bežkovať) do viacerých regiónov - povedzme na chatu alebo chalupu
 • existujú rozdiely medzi príjmami v jednotlivých regiónoch

Ako ďalej?

Iniciatívu môžme naštartovať prieskumom záujmu. Na to použijme anketu ktorú nájdete na tejto stránke vľavo, pod mapkou s regiónmi. Keďže veľa bežkárov už prestalo monitorovať tento portál, prepošlite tento článok aj svojim známym a poproste ich aby prišli hlasovať, aby sme sa cez leto mohli zorganizovať v čo najväčšom počte. Sezóna 2011-2012 sa už pomaly končí, ale myslím že by sme sa mali začať organizovať už teraz aby sme boli na tú budúcu pripravení. Prosím všetkých záujemcov aby hlasovali v ankete - a tí vážni - pokiaľ nie sú registrovaní v portáli aby tak urobili, alebo aby nám poslali email. Vaše kontaktné informácie použijeme na to aby sme vás informovali mimo sezóny.

Poznámky

 • Visačku by malo byť možné si aj odpracovať. Princíp by mal byť ten, že kto prispieva do projektu akýmkoľvek spôsobom si zaslúži za svoj príspevok aj potvrdenie. Môžme to urobiť tak, že každá hodina odpracovaná na projekte sa vynásobí nejakou sumou. Ak by sme použili oficiálnu minimálnou hodinovú sadzbou (1,88 eura/hodinu) tak by stačilo odpracovať cca 6 hodín na jej získanie.
 • Pre orientáciu uvádzam cenu za produkciu visačky ktorá bola získaná priamo od výrobcu:

  rozmery: 136 * 26 mm

  kusov cena za kus [US$]
  200 0.60
  500 0.58
  1000 0.55

  Cena zahŕňa niklový krúžok 28 mm, ešte uvádza aj nejaký poplatok za celú dodávku US$28 - asi poštovné.

  Okrem výroby a dopravy na Slovensko bude treba zvážiť aj náklady za zasielanie kupujúcim. Tieto faktory bude treba zohľadniť pri koncovej cene za visačku.

 • admin