Ako pracovať s mapami

Kreslenie do mapy

V mapke použite navigačné prvky v ľavej časti mapy na nastavenie zväčšenia a výseku tak, aby bolo vidno oblasť do ktorej chcete zakresliť trasu. V pravom hornom rohu mapky je 5 ikon. Ich význam je nasledovný:

 

 aktualizovať nakreslené objekty (trasy)

 

 pridať polygón

 

 pridať líniovú trasu

 

 pridať bod

 

 posun v mape

Postup pri kreslení

 1. Kliknite na ikonu na kreslenie požadovaného typu objektu, napríklad na ikonu č. 3 na kreslenie línií.
 2. kliknite do mapy kde začína trasa - na mape sa objaví oranžový terčík
 3. kurzor premiestnite do bodu zlomu trasy a kliknite. Na mape sa objaví úsek trasy.
 4. Pokračujte v klikaní do miest zlomov trasy. Ak budete pri kreslení potrebovať kliknúť do miesta mimo zobrazenej oblasti, použite klávesy so šípkami na posun mapy
 5. Kreslenie ukončite dvoma klikmi nasledujúcimi rýchlo za sebou
 6. Opustite aktualizačný režim kliknutím na ikonu zobrazujúcu ruku

Aktualizácia nakreslených objektov

 1. Kliknite na ikonu č. 1 (má tvar kríža)
 2. Kliknite na objekt ktorý chcete aktualizovať - objavia sa terčíky v zlomoch línií, ako aj krúžky v stredoch medzi zlomovými bodmi
 3. Kliknite na terčíky zlomových bodov a presuňte ich na požadované miesta
 4. Kliknite na krúžky v stredoch úsekov a presuňte ich na miesta kde chcete pridať zlomové body
 5. Ukončite aktualizáciu kliknutím na ikonku s rukou

Vymazávanie nakreslených objektov

 1. Kliknite na ikonu č. 1 (má tvar kríža)
 2. Kliknite na objekt ktorý chcete vymazať - objavia sa terčíky v zlomoch línií, ako aj krúžky v stredoch medzi zlomovými bodmi
 3. stlačte tlačidlo DEL v pravom hornom rohu klávesnice. Ak pracujete na počítači Apple, držte klávesu fn a stlačte tlačidlo Delete
 4. Ukončite aktualizáciu kliknutím na ikonku s rukou

Navigácia v mapách

Na nastavenie výrezu mapy sa dajú okrem ovládacích prvkov v ľavej časti mapy použiť aj klávesové skratky.

 • Na zväčšenie oblasti okolo daného miesta dva krát rýchlo za sebou kliknite do daného miesta
 • Na posun v mape použite klávesy so šípkami
 • Na zobrazenie výrezu v mape držte SHIFT a nakreslite do mapy obdĺžnik kliknutím do ľavého horného rohu a ťahaním kurzora do miesta kde má byť pravý dolný roh výrezu. Pri kreslení treba mať vyselektovanú ikonu s rukou.