Novoročný prechod Lom n/R - Utekáč

Event date: 
Saturday, 5 January, 2019
Country: 
Slovakia
Region: 

20km
Lučenec, KST Clara Utekáč
Info: Vladimír Piater, +421 911 760 823
Pozn: Utekáč nám.-08.00 hod.

Importované zo stránky Klubu slovenských turistov