SVRBICKÁ SNEŽNÁ STOPA napredovala aj v roku 2018

Vysoké teploty a mokrý sneh poznačili II. ročník Svrbickej snežnej stopy, na ktorej sa postupne dňa 27.1.2018 zišlo 74 spokojných účastníkov tohto podujatia lyžiarskej turistiky. Účastníci si pochvaľovali najmä okrem tradičnej 10km trasy aj zaradenie novej 2,5 km rovinatej trasy s prešľapanou dvojstopou, vybudovanie rekvizít na štadioniku so štartom a cieľom pri vykryvači ORANGE í slávnostný štart a odznaky, ktoré si popri pamätným listom odniesli z podujatia na pamiatku a radosť im urobil aj maskot Lojzo, ktorý účastníkov vítal na dopingovej kontrole štamperlíkom.

Netrpezlivý bežkári sa už o 9,30 hodine zišli pod nafukovacou rampou a slávnostným štartom zahájili II ročník podujatia.

Najstarším účastníkom bol rodák zo Svrbíc Jozef Pavlovič z Nitry, ročník narodenia 1945 a najmladší taktiež rodák zo Svrbíc Matúško Dzibel, narodený v roku 2011, ktorý väčšiu časť trasy prešiel spolu s mamou,staršou sestrou i dedkom. Najvzdialenejší účastníci pricestovali z Bratislavy a boli to Martin Toman a Peter Ertl s partiou 5 členov zo združenia Reštartni sa. (www.restartnisa.sk/svrbicka-snezna-stopa) .

Organizátori boli s podujatím spokojní. Potvrdil sa aj snehový fanomén, veď v neďalekých Piešťanoch už niekoľko dni nebolo po snehu ani pamiatky a my sme mali na Svrbických kopcoch ešte tri dni pred podujatím ideálne snehové podmienky na obidvoch trasách. Následné oteplenie síce rozmočilo sneh a tak trate boli náročnejšie, ale zjazdne a tak sme povďační každému, kto prišiel a popasoval sa so snehom. Našim hlavným mottom je spokojnosť účastníkov a veríme že sme im pripravili podmienky pre príjemné strávený deň, o čom svedčia aj uverejnené odozvy a ohlasy.

http://www.piestanskydennik.sk/rubriky/region/spolocenska-rubrika/svrbice-krmili-bezkarov-zazitkami-aj-omastenym-chlebom-30396/

http://www.piestanskydennik.sk/rubriky/sport/dalsie-sporty/svrbicka-snezna-stopa-aj-s-dopingovou-kontrolou-a-stamperlikmi-30407/

http://www.svrbice.sk/clanky/aktuality/svrbica-snezna-stopa-napredovala-aj-v-roku-2018.html

Vytvorili sme pritom spolu príjemnú atmosféru, v cieli s čajom a omasteným chlebom s cibulou a okorenenú ukážkami hry na fujaru, ktoré predviedol majster Ján Šulík a zaučil do tajov hry aj účastníkov podujatia.

Ďakujem i touto cestou všetkým dobrovoľníkom, podporovateľom a sponzorom za pomoc a odvedenú prácu a tešíme sa opäť na stretnutie o rok, organizačný výbor naplánoval III.ročník na sobotu 19.1.2019.

Ladislav Beleščák predseda org.štábu