Z Lamača na Malinský vrch.

Date: 
9 Oct 2010
Country: 
Slovakia
Region: 

Snow Situation

Classic style: 
unknown
Snow at 250 m: 
0.00 (cm)
Snow at 500 m: 
0.00 (cm)
Snow at 750 m: 
0.00 (cm)
Snow above 1000 m: 
0.00 (cm)

Z Lamača, na konci ulice Cesta na Klanec, alebo z lokality Klanec, pozdĺž turistickej cesty na Kačín, ďalej cez body Za Kačínom, Obrázok až po Malinský vrch.