Správa o stave StartLab projektu - aktualizácia 1
 
Od konca našej StartLab kampane uplynuli už takmer dva mesiace a je tak na čase informovať o progrese projektu Mapy aktuálnych podmienok pre bežecké lyžovanie. V kampani sme si dali dva ciele - nakúpiť GPS prístroje a dostať ich do mechanizmov upravujúcich trate v strediskách, z ktorých sme doteraz informácie o úpravách nemali. Druhým cieľom je vytvoriť mapu, v ktorej bude okrem iných informácií vidno farbou indikovaný čas od vykonanej úpravy pre sledované trate. 
Keďže mapu nie je možné vytvoriť bez dát z GPS prístrojov, naše úsilie od skončenia kampane smeruje práve k dosiahnutiu prvého cieľa. Ako vyzerá získavanie dát z mechanizmov upravujúcich trate v praxi? V prvom rade je potrebné zistiť, kde sa trať nachádza, či je upravovaná už viac sezón, aká je jej dĺžka, prípadne zvážiť iné faktory, napríklad relatívnu dôležitosť danej lokality, aby sme sa rozhodli aký typ GPS prístroja v stredisku použiť. Napríklad aj 1 km pravidelne upravovaný okruh vo väčšom meste môže byť rovnako dôležitý, ako 7 km trať v mieste s menšou obývanosťou. 
1cd0b79a-0811-4583-a9a0-5593566a590f_1_201_a.jpeg
Druhým krokom je nájsť kontakt na úpravcu trate a jeho oslovenie - buď telefonicky alebo emailom, prípadne prostredníctvom sociálnych sietí. Ak je úpravca idei projektu naklonený (čo je takmer pravidlom, ale nie "železným"), je dohovorené osobné stretnutie, na ktorom buď GPS priamo inštaľujeme alebo odovzdáme úpravcovi trate. Inštalácii každého prístroja však predchádza jeho príprava, zahŕňajúca inštaláciu a konfiguráciu SIM karty, príprava kabeláže pripojenia prístroja a odskúšanie jeho fungovania. GPS prístroje sú v mechanizmoch buď priamo pripojené na vodiče vo vozidle alebo používame kábliky s koncovkou pre konektor do zapaľovača, ak takú vozidlo má. Samozrejme GPS prístroje, SIM karty, káble a konektory treba najprv kúpiť, čo tiež zaberá čas.
Po pripojení GPS prístroja musí byť pre každého úpravcu/GPS-ko vytvorený v portáli nabezky účet, ako aj nové "stredisko" aby dáta prichádzajúce z daného GPS prístroja boli správne identifikované a priradené k stredisku a (eventuálne) konkrétnej trati. Ďalším krokom je monitoring kvality dát, ktoré GPS prístroj vysiela. Na rozdiel od monitorovania vozidiel ako sú kamióny alebo smetiarske autá pohybujúce sa v mestách s dobrým pokrytím signálom mobilnej siete, rolby a iné mechanizmy upravujúce trate sa často pohybujú v hlbokých údoliach, kam sa rádiové vlny mobilného signálu nedostanú. GPS prístroje potrebujú mobilnú sieť na prenos dát na server, preto majú kvalitnejšie modely pamäť, do ktorej sa ukladajú polohové dáta z GPS satelitov v miestach, kde nie je mobilný signál. Po tom, čo sa mechanizmus upravujúci trať dostane do miesta so signálom, odošle uložené dáta hromadne na náš server. 
 

Kde nájsť informácie o upravenosti tratí?

Všetky záznay z úprav je možné nájsť na prvej stránke portálu nabezky.sk.

Okrem toho stav upravenosti všetkých tratí v Kremnických vrchoch je možné vidieť na stránkach Biela Stopa Kremnica alebo Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica

Schopnosť takto ukladať a inteligentne odosielať dáta tak ako je to opísané však nie je u všetkých GPS prístrojoch rovnaká. Lacnejšie modely, ktoré sme kupovali doteraz ju buď vôbec nemali alebo ak ju aj deklarovali, fungovala často nespoľahlivo. Z tohoto dôvodu sme z peňazí z kampane začali nakupovať kvalitnejšie prístroje, ktoré však môžu mať - ako sme pred pár dňami zistili - iný problém. Pri "normálnom" type zapojenia kabeláže a pomalom pohybe mechanizmu upravujúceho trať prístroj polohové dáta zahadzuje, pretože je z fabriky nastavený tak, aby ignoroval šum a nepresnosti v zaznamenávanej polohe. Pomalý pohyb však pri úpravách vôbec nie je vzácnosťou, zvlášť keď je na trati hlboký sneh alebo prekážky, kvôli ktorým stroj musí zastavovať. Našťastie do istej miery zmenou programu v GPS prístroji a zmenou jeho napojenia na zdroj napätia by mal byť tento problém s "príliš vysokou inteligenciou" GPS-ka riešiteľný, čo budeme testovať v nasledujúcich dňoch.

 
Plán činnosti projektu
 
* dolaďovanie kompletnosti a kvality dát z GPS prístrojov, ktoré sú už nainštalované,
* komunikácia s úpravcami, ktorí naše GPS-ká už majú, ale dáta z nich z nejakého dôvodu nedostávame (často krát úpravcovia GPS-ko nezapnú, alebo používajú na úpravu mechanizmus v ktorom ho nemajú, atď),
* "nábor" ďalších úpravcov tratí - v blízkej budúcnosti to budú asi Kysuce a Orava,
* dolaďovanie softvéru, ktorý spracúva dáta z GPS-iek na našom serveri.
* ak bude čas, začneme pracovať aj na samotnej mape, ale realisticky to vyzerá tak, že bude k dispozícii až na budúcu sezónu. 
 
 
Stručné štatistiky
 
zakúpili sme 21 nových GPS a 30 SIM kariet za cca 2300 eur. Nižšie je stav "inštalovanosti" k dnešnému dňu.
 
 
stredisko typ GPS status poznámka
Skalka - Cyklosante nový zasiela dáta  
Mlynky - Grajnár nový zasiela dáta  
Levoča nový nezasiela dáta budeme kontaktovať stredisko
Snowpark Ľadová nový zasiela dáta stredisko má dva prístroje, jeden nefunguje. Budeme zisťovať dôvod
Brestová nový zasiela dáta  
Lom nad Rimavicou nový asi zasiela dáta ukáže sa pri najbližšej úprave.
Skalka - Biela Stopa nový zasiela dáta  
Pohanské nový nezasiela dáta pokazená 4-kolka, raz použili rolbu susedného lyž. strediska.
Látky nový nezasiela dáta pokus o nápravu situácie výmenou GPS nepomohol. Budeme riešiť.
Liptovská Kokava nový nezasiela dáta pri najbližšej úprave by už mal fungovať
Gerlachov nový nezasiela dáta treba zasa kontaktovať stredisko, či už pripojili GPS.
Tatr. Lomnica nový zasiela dáta  
Mengusovce nový zasiela dáta treba vymeniť kábel, pre skvalitnenie polohových údajov
Skalka - MKL Kremnica nový nezasiela dáta mal by začať zasielať pri najbližšej úprave
Čertovica nový zasiela dáta
treba vymeniť kábel, pre skvalitnenie polohových údajov
Králiky starý
zasiela dáta
eventuálne vymeniť za nový GPS
Čadca starý
zasiela dáta
 
Donovaly - obec starý
zasiela dáta
 
Donovaly - ParkSnow starý
zasiela dáta
 
Zuberec starý
zasiela dáta
 
Schulerloch - Sp.N.Ves starý
zasiela dáta
 
Pieniny starý
zasiela dáta
eventuálne vymeniť za nový GPS, kvôli spresneniu záznamov
 
Snaha je eventuálne vymeniť všetky staré GPS za nové, ale tie sú drahé, preto robíme výmenu selektívne, podľa skutočnej potreby.
 
K dnešnému dňu sme pri výjazdoch do stredísk najazdili viac ako 1600 km.
 
Ako projektu pomôcť
 
Ak má niekto záujem pomôcť s programovaním alebo pri inštaláciách GPS prístrojov, prípadne je ochotný kontaktovať strediská, kde sa upravujú trate, radi pomoc privítame. Pre projekt sme vytvorili on-line databázu stredísk s kontaktnými informáciami tých, ktoré s nami už spolupracujú, ako aj stredísk-kandidátov, ktoré treba ešte osloviť. Vážnym záujemcom o spoluprácu dáme do systému prístup.

 

Comments

1 ...