Preteky v behu na lyžiach na Grajnári (Volovské vrchy, Slovenský raj)

Event date: 
Saturday, 19 February, 2022
Country: 
Slovenská republika
Region: 

Mesto Spišská Nová Ves, Centrum voľného času Adam SNV a Lesy mesta SNV pozývajú na verejné preteky v behu na lyžiach Grajnár 2022 

Termín: 19. február 2022 (sobota) - žiacke kategórie, muži a ženy

!!  PRETEKY ZRUŠENÉ z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok  !!

Prihlášky: do 18. 2. 2022 do 18:00 hod. online na www.cvcadam.sk
Z objektívnych dôvodov je možné sa prihlásiť aj v čase prezentácie na mieste

Informácie: Mgr. Miloš Pitko (0907 958 082), Mgr. Matej Farkalín (0911 213 902)  

Časový program: 
09:00   prezentácia (Grajnár)
10:00  otvorenie
10:10  štart pretekárov žiackych kategórii

Po ukončení žiackych kategórií štart ženských a mužských kategórii
Ukončenie pretekov podľa počtu štartujúcich
Vyhodnotenie priebežne po dobehnutí pretekárov v kategóriách

Podmienky účasti: včas prihlásení pretekári a vlastná výstroj
- v žiackych kategóriách režim OTP
- v kategórii dospelých režim OP

Poistenie: organizátori nepoisťujú pretekárov, účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko

Pravidlá: Preteká sa podľa pravidiel SLZ a týchto propozícií
Disciplína: beh klasickou technikou, súťaž jednotlivcov, štart intervalový

Kategórie a dĺžky tratí:

kategória / rok narodenia / dĺžka trate

žiaci / 2008 - 2009 / 3 km (žltá)
žiačky / 2008  2009 / 3 km (žltá)
starší žiaci / 2006 - 2007 / 5 km (modrá)
staršie žiačky / 2006  2007 / 5 km (modrá)
ženy 1 / do 40 rokov / 6 km (červená)
ženy 2 / nad 40 rokov / 5 km (modrá)
muži 1 / do 40 rokov / 10 km (zelená)
muži 2 / do 60 rokov / 10 km (zelená)
muži 3 / nad 60 rokov / 6 km (červená)  

Usporiadateľ si vyhradzuje právo v prípade nevhodných snehových podmienok zmeniť dĺžky tratí, preteky odvolať, resp. zmeniť termín ich konania. 

Bližšie info www.cvcadam.sk