Chceme bežkovať!

Ahojte.

Dočkali sme sa!

Dovoľujeme si Vás osloviť cez kampaň Startlabu.

S pomocou krajskej organizácie cestovného ruchu sme dnes spustili verejnu zbierku na kúpu nového stroja, ktorí nám pomôže zvýšiť úroveň bežkovania pre Vás na Kordíkach.

Ostatné je vlastne v odkaze.

Ďakujeme!

https://www.startlab.sk/projekty/1833-chceme-bezkovat/

 

Image: 

Comments

Chcem sa touto cestou poďakovať všetkým čo nám prispievajú na podporu bežkovania prostredníctvom Startlabu, ale aj na náš účet! Zoznam prispievateľov:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dqBF_kAdaU418LTVpabGGlqb8LGH1tk6...