Vaše dve percentá a čo s nimi urobíme
Najprv trochu informácií o tom, čo s peniazmi robíme
 
o.z. Slovensko v pohybe má na účte v tomto momente 577.21 eur. Naše výdavky zahŕňajú:
  • telekom náklady za SIM karty do GPS sledovacích zariadení ktoré sme rozdali strediskám aby nám posielali záznamy z úprav a do kamier ktoré prevádzkujeme (napríklad na Babe a v minulosti na Kordíkoch a M. Javorníku).
  • nákup zariadení, ako sú gps sledovátka a kamery alebo súčasti z ktorých sme si ich v minulosti vyrábali. Tento rok sme kúpili aj novú kameru pre Portáš, ktorá nahradila "smartfónovú" kamerku našej výroby, pretože tá naša mala isté softvérové problémy.
  • dotácie pre iné organizácie. V minulosti sme rozdávali peniaze z nášho projektu Stopa strediskám upravujúcim trate. Tento rok sme poslali 300 eur z tej "kolonky" na účet cyklistov z Častej, za to že upravujú trate na Zochovej chate
  • bankové a iné správne poplatky.
 
Na čo by sme použili peniaze od vás v budúcnosti:
 
  • zaplatili by sme extra server ktorý by slúžil na spracovávanie dát zasielaných rolbami upravujúcich trate. Nemusela by to byť veľká položka, pretože server by bežal len v zime - a tie sú bohužiaľ stále kratšie. Viac (nepeňažných) investícií bude však vyžadovať úprava softvéru a zmena konfigurácie sledovacích zariadení. Bude to však treba urobiť.
  • nákup kamier. Tá na Portáši stála okolo 60 eur a je to WIFI model ktorý využíva sieť v hoteli - vďaka výnimočnej ústretovosti vlastníka zariadenia, pána Václavka. Aj touto formou ďakujeme za dlhoročnú spoluprácu. Chceli by sme kúpiť model na SIM kartu a vyskúšať ho. Ak by sa osvedčil, tak by sme niekoľko nakúpili na miesta ktoré sú pre bežkárov zaujímavé - v tomto by ste mohli aj vy pomôcť, napríklad pridaním komentára k tomuto článku kde napíšete kde by ste kameru chceli mať. Vlastné idei ktoré máme sú: Pezinská baba, Zochova chata, Látky - Prašivá, už zmienené Kordíky. V Javorníkoch by sa hodilo mať kamery niekde na Husáriku a v sedlách Semeteš a Melocík ...
  • ak by bolo peňazí viac, dali by sme naprogramovať novú verziu aplikácie Na bežky pre smartfóny. Rozpracovaná je verzia pre iPhony, ale pre Android by sme museli niekoho asi zaplatiť.
Samozrejme zorganizovať všetky tieto programy stojí veľa dobrovoľníckej práce za ktorú nikto z nás nikdy nebol a nie je platený. Systém odmeňovania ktorý teraz na portáli funguje neprináša združeniu žiadne peniaze. Jediné čo zo svojho úsilia dobrovoľníci majú je dobrý pocit z práce ktorá má zmysel.
 
Na záver ešte toľko - všetkým ktorí nám pošlú 2% z dane umožníme prístup do Komunitnej zóny na celú budúcu sezónu.
 
Údaje o združení
o.z. Slovensko v pohybe
Pliešovce 541
962 63

IČO: 42302919

banka: VÚB, a.s.,
adresa: Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava 25
číslo účtu: 3083598151/0200
IBAN: SK42 0200 0000 0030 8359 8151
 
Inštrukcie ako to urobiť nájdete na tejto stránke: