announcement-1-1534665049

Strojovo upravených a zjazdných je cca 20 km trás. Hornohodrušský jarok od Červenej studne (nástupný bod) až po sedlo Pleso (cca 9,5 km). Upravený je aj úsek od Plesa na Richňavu. Naspäť z Plesa sa dá ísť aj trasou cez Hornú Roveň až po Červenú studňu. Kratšia trasa vedie Hornohodrušským jarkom cca 4,5 km a spojkou 0,3 km doľava sa dostať na Veterné sedlo, odkiaľ sa dá vrátiť späť na červenú studňu cez Rosniarky (3,4 km). Spojka je udržiavaná iba v tomto úseku. Dnes sa budú trasy opäť upravovať, zajtra sú na Červenej studni preteky štiavnických škôl. Informácie sú od p. Múdreho a budeme ich aktualizovať vždy vo štvrtok.