Biela Stopa 2019

Event date: 
Thursday, 24 January, 2019 to Sunday, 27 January, 2019
Country: 
Slovenská republika
Region: 

Prevzaté zo stránky: https://www.bielastopa.sk/bielastopa/preteky/

Program

ŠTVRTOK 24. 1. 2019

16:00 – 20:00 prezentácia a výdaj štartových čísel, Mestské kultúrne stredisko Kremnica

PIATOK 25. 1. 2019

8:00 – 21:00 tréning na vyznačených tratiach, po zotmení na osvetlenej in line dráhe

14:00 štart Biela stopa Mini, Kremnica (miesto konania bude upresnené podľa snehových podmienok)

15:00 – 21:00 prezentácia a výdaj štartových čísel, Mestské kultúrne stredisko Kremnica

SOBOTA 26. 1. 2019

7:30 – 9:30 prezentácia a výdaj štartových čísel, Skalka

9:50 slávnostné otvorenie Bielej stopy, Skalka

10:00 štart Biela stopa 50KM Free style, Skalka

10:00 štart Biela stopa 25KM Free style, Skalka

18:00 slávnostné vyhlasovanie výsledkov, Kremnica – Kino Akropola

NEDEĽA 27. 1. 2019

7:30 – 9:30 prezentácia a výdaj štartových čísel, Skalka

10:30 štart Biela stopa 30KM Classic, Skalka

10:45 štart Biela stopa Junior, Skalka

Slávnostné vyhlasovanie výsledkov, Skalka

 

Propozície pretekov

Organizátor: TJ Biela stopa Kremnica, o.z.

Dátum konania: 26.- 27.1.2019

Miesto konania: Skalka pri Kremnici GPS: 48.737567, 18.991946

Pravidlá: Preteky sú organizované podľa platných pravidiel FIS pre masové preteky v behu na lyžiach
Preteky sa konajú za podpory Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Disciplíny:

Biela stopa 50km voľnou technikou
Biela stopa 25km voľnou technikou
Biela stopa 30km klasickou technikou
Biela stopa Junior
Biela stopa Mini

Tréning:

Od piatku 25.1.2019 od 9,00 h – 17,00 h na vyznačených tratiach na Skalke pri Kremnici. V prípade priaznivých snehových podmienok je možné využiť aj mestský okruh na Sokolskom ihrisku.

Kategórie:

 

  15 – 35 36 – 45 46 – 55 56 – 65 66. a starší
Muži M19 M36 M46 M56 M66
Ženy W19 W36 W46 W56 W66

 

 

Registrácia:

Pretekári sa môžu registrovať prostredníctvom online formulára, alebo počas prezentácie najneskôr v deň konania pretekov do 9:00 osobne, vyplnením registračného formulára.
Online registrácia sa uzatvára v stredu 23.1.2019 o 24:00 hod.
Pretekári na Biela stopa JUNIOR, ktorí sú členovia SLA sa registrujú prostredníctvom registračného fromulára SLA a nečlenovia prostredníctvom online formulára Bielej stopy.
kontakt: Ladislav Karrach tel: + 421 915 393 885 email: info(at)bielastopa.eu

 

Štartovné:

 

Dátum úhrady do 30.11.
(Základné)
23.01. Pri prezentácii
(iba v hotovosti)
50km Free style 29 € 40 € 50 €
29 € * 32 € * 42 € *
25km Free style 19 € 35 € 45 €
19 € * 28 € * 38 € *
30km Classic 21 € 37 € 47 €
21 € * 30 € * 40 € *
Biela Stopa Junior 3 € – žiaci ; 5 € – dorastenci
Mini Biela stopa bezplatný štart

 

 

*majitelia Euroloppet pasu

 • Nárok na bezplatný štart majú víťazi v absolútnom poradí v predchádzajúcom ročníku a pretekári, ktorí sa zúčastnili doteraz všetkých ročníkov Bielej stopy.
 • Nárok na zlavnené štartovné vo výške štartovného majiteľov EL pasov majú členovia SLA, SLBZ a TJ Biela stopa.
 • Bez uhradenia štartovného je prihláška neplatná.
 • Pri neúčasti pretekára na pretekoch je štartovné nevratné.

Úhrada štartovného:

  Úhradu štartovného vykonajte až po podaní prihlášky podľa propozícií a cenníka. Pre výšku úhrady je rozhodujúci dátum úhrady, nie dátum podania prihlášky.
  Úhrada za štartovné musí byť uskutočnená do 7 kalendárnych dní od prihlásenia, inak sa stáva online prihláška neplatnou.
 • Bankovým prevodom na číslo účtu Slovenská sporiteľňa IBAN: SK6309000000000074343743
  BIC code: GIBASKBX
  Variabilný symbol: dátum narodenia v tvare RRMMDD
 • Poštovou poukážkou
 • V hotovosti počas prezentácie

 

Štartový balíček:

 • Nevratné štartové číslo
 • Účastnícku medailu Bielej Stopy
 • Upomienkové predmety od partnerov
 • Zapožičaný štartový čip v rámci pretekov

 

Prezentácia a výdaj štartových čísel:

Miesto: Mestské kultúrne stredisko Mapa

štvrtok 16:00 – 20:00 Mestské kultúrne stredisko Kremnica

piatok 15:00 – 21:00 Mestské kultúrne stredisko Kremnica

sobota 7:30 – 9:30 Skalka

nedeľa 7:30 – 10:15 Skalka

Štartové číslo bude vydané len v prípade zaplateného štartovného. Pretekár musí na vyzvanie predložiť doklad o zaplatení štartovného. Štartovné môže byť uhradené aj v hotovosti podľa cenníka štartovného pri prezentácii.

kontakt: Katarína Hrúzová tel: + 421 903 530 206

Zoradenie na štarte:

Pretekári budú zaradení do štartovných koridorov podľa výkonnosti na základe dosiahnutych výsledkov v ostatných 2 ročníkoch Bielej stopy.

 • 0. koridor (Red group) – do 30 pretekárov
 • 1. koridor – do 100 pretekárov
 • Euroloppet koridor – ostatní držitelia Euroloppet pasu (ak nie sú v 0. alebo 1.koridore)
 • 2. koridor – do 250 pretekárov
 • 3. koridor – do 300 pretekárov
 • 4. koridor – ostatní pretekári

 

Tímový beh:

Je určený pre 3 až 5 členné skupiny pretekárov bez rozdielu pohlavia a veku. Pretekári, ktorí sú už prihlásení na sobotné preteky na 25 km voľnou technikou alebo na nedeľné preteky na 30 km klasickou technikou, sa môžu počas prezentácie dodatočne zaregistrovať ako tím. Vyhrá tím s najnižším celkovým časom, ktorý tvorí súčet troch najlepších časov pretekárov skupiny. Ocenené budú prvé 3 skupiny vecnými cenami v sobotu aj v nedeľu.

 

Služby:

 • Vyhrievaná občerstvovacia zóna
 • Vyhrievaná šatňa s možnosťou sprchy
 • Úschovňa lyží a batožiny
 • Mazací servis od profesionálov zo SWIXu
 • Plne vybavené občerstvovacie stanice
 • Občerstvenie po pretekoch a obed
 • Profesionálna starostlivosť Horskej služby
 • Oficiálny čas na internete

Doprava do miesta pretekov:

Pre individuálnu dopravu je možné využiť bezplatné parkovanie na vyznačených parkoviskách na Skalke. Upozorňujeme na obmedzenú kapacitu parkovísk.

Pečiatkovanie Euroloppet pasov

Potvrdenie účasti do Euroloppet pasu.
V sobotu a v nedeľu ,vždy po pretekoch ,v Relax centre na Skalke

Podmienky účasti:

 • účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť a podaním prihlášky prehlasujú svoju zdravotnú spôsobilosť,
 • štart pretekárov mladších ako 18 rokov na 50, 30 a 25 km trati bude povolený len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu,
 • účastníci musia uhradiť štartovné a na vyzvanie predložiť doklad o zaplatení štartovného,
 • posledné prihlášky je možné podať pri prezentácii v deň pretekov na Skalke,
 • v prípade nekonania pretekov pre nedostatok snehu alebo pre iné objektívne príčiny sa štartovné nevracia,
 • vklady pretekárov, ktorí sa nezúčastnia na pretekoch, nebudú vrátené.

 

Ochrana súkromia:

Informácie nájdete tu Zásady ochrany súkromia

Hlavní funcionári:

Predseda organizačného výboru: Slavomír Hrúza

Riaditeľ pretekov: Dalibor Schmidt

Veliteľ tratí: Viktor Halíř

Veliteľ štadióna: Dušan Privalinec

Veliteľ časomiery a spracovania dát: Dušan Richter

Hlavný lekár podujatia: MUDr. Marian Kováčik

Zdravotné zabezpečenie: Horská služba Kremnické vrchy

Technický delegát FIS: Johann Hoerzer (AUT)

Národný technický delegát: Matúš Jančík

EUC, Euroloppet tím: Viliam Michalech

Mini Biela stopa: Hana Zlatošová