Nová mapa snehovej pokrývky

SHMÚ zverejňuje mapu snehovej pokrývky - síce raz za týždeň a s dvojdňovým oneskorením ale my sme vďační aj za to. Dnes sme spracovali a zverejnili mapu k 11 januáru.