Kto chce skutočne potopiť SLA? 15 faktov na zamyslenie

Prebiehajúca kauza SLA verzus ZSL je podávaná v slovenských médiách pomerne jednostranne a informácie sú chudobné na fakty. Myslím si preto, že môže byť užitočné zverejniť informačný email zaslaný členom SLA vedením tejto organizácie. Nižšie ho pripájam v plnom znení bez úprav.

 

1. SLA je jediným registrovaným a platným  národným športovým zväzom, tento štatút mu odobratý nebol a nikým nebol ani zahájený proces odobratia tohto štatútu. Nebolo ani odobraté členstvo vo FIS, ako bolo mediálne prehlasované.
 
2. Dňa  1.12.2020 mala SLA evidovaných 4432 členov. No nikde nebolo zverejnené, koľko členov mala organizácia, ktorú svojvoľne nanucoval verejnosti štátny tajomník. Išlo iba o určitú časť členov SLA, ktorí boli registrovaní aj v SLA  a zároveň aj v druhej organizácii.
 
3. Individuálni členovia (zo skupiny zjazdárov) začali zo SLA odchádzať až po zverejnení statusu poslanca NR SR Karola Kučeru na svojom FB profile a po vyjadrení štátneho tajomníka MŠVVaŠ Ivana Husára na tlačovej konferencii, na ktorej ho podporili aj iné politické špičky (MO SR – minister Jaroslav Naď, MF SR – minister Eduard Heger), čím bola vyvolaná mediálna senzácia. Politická podpora /reklama v prospech iného súkromného subjektu, ktorý doteraz nepreukázal, koľko má členov, viacerými spôsobmi tlačí na to, aby sa pod jeho krídla prihlásilo veľa členov, pretože inak by sa na verejnosti ukázalo jeho klamstvo, ktoré verejne vykonal spolu s predstaviteľmi ministerstva.
 
4.  Došlo k zneužitiu politického vplyvu na o.z. Slovenskú lyžiarsku asociáciu a SLA už podnikla právne kroky na svoju ochranu. Takto sa vytvára priestor na precedens pre zasahovanie do nezávislosti OZ a športu ako takého. Verejný lynč pre záujmy menšiny a ľudí, ktorí sú mediálne oklamaní.
 
5. K dnešnému dňu nevystúpila zo SLA ani polovica z avizovaného počtu 1371 členov, ako informovala skupina okolo Jany Palovičovej aj štátny tajomník MŠVVaŠ Ivan Husár ešte 1.12.2020.
 
6. SLA sa k najlepšej pretekárke nechovala nikdy „ako k handre“. Naopak vždy jej vytvárala jedinečné prostredie, ktoré si neužíva žiadna jej konkurentka vo Svetovom Pohári. Všetky príjmy z reklamných plôch národného športového zväzu SLA boli bezplatne odovzdané posledné roky Petre Vlhovej, aby si mohla zafinancovať všetky potrebné náležitosti a mohla mať najlepšiu možnú prípravu. A pritom nebola závislá na žiadnych iných finančných prostriedkoch, vrátane štátnych.
 
7. Uplynulé obdobie SLA komunikovala s tímom Vlha aj s Petrou Vlhovou prostredníctvom generálneho sekretára Radovana Cagalu (ktorý je, po vyslovení nedôvery a odchode zo SLA, generálnym sekretárom Zväzu slovenského lyžovania, ZSL). Nikdy neboli predložené  informácie o nespokojnosti ohľadom starostlivosti zo strany generálneho sekretára. Treba povedať, že tím je sebestačný organizačne a finančne a má trénera, ktorý má obrovské skúsenosti. Pán Vlha zabudol, že SLA bola nápomocná pri riešení napr. minuloročných diskrétnych záležitostí najlepšej lyžiarky.
 
8. SLA bola dočasne na základe klamstva zo strany štátneho tajomníka Ivana Husára o tom, že SLA nie je držiteľom štatútu národného športového zväzu, ale je ním iný subjekt, pozastavený výkon činnosti, ako partner FIS, čo momentálne SLA už rieši na jeho najvyššom orgáne FIS a všetky spôsobené škody si bude uplatňovať, ako aj vyvodenie zodpovednosti voči kompetentným, spolu so skupinou okolo Radovana Cagalu,  ktorý spáchal podvod a hrubo porušil medzinárodné pravidlá ako generálny sekretár (ku ktorým sa priznal) bol vyhodený zo SLA.
 
9. Podľa pravidiel FIS štartom pretekára v sezóne 2020/21 za iný subjekt ako SLA, by boli porušené medzinárodné pravidlá ICR (International Competition Rules, 203), čo môže poškodiť pretekárov na medzinárodných pretekoch FIS, ako aj anuláciu ich výsledkov na týchto pretekoch.
  
10. Petra Vlhová pravdepodobne získala výnimku štartovania podľa pravidiel ICR. Budú mať výnimku aj ostatní reprezentanti? (podľa ICR im možno bude štart na pretekoch FIS znemožnený, aj keď ich SOŠV prihlási).
 
11. SLA na najvyššej úrovni rieši spôsob, ako podať športovcom pomocnú ruku, aby boli touto vzniknutou situáciou čo najmenej poškodení.
 
12. SLA je pripravená umožniť aj návrat zneužitých športovcov. Momentálne SLA eviduje 11. 12. 2020 žiadosť o výstup Petry Vlhovej a 2 juniorských reprezentantov AD.
 
13. SLA je podporovaná absolútnou väčšinou športovcov a aktívnych členov lyžiarskeho hnutia 
 
14. SLA pod týmto vedením dokázala postaviť na nohy dlhšie „polomŕtve“ disciplíny lyžiarskych športov, ktoré boli poškodené až zničené predchádzajúcim vedením, ktoré sa objavuje v pozadí fungovania "údajného nového zväzu", tak ako aj pripravili lyžiarov o ich všetok majetok, ktorý im bol pridelený po socializme. Druhou najväčšou základňou lyžiarov disponujúce bežecké lyžovanie sa pýši širokou základňou detí, silného juniorského teamu, úspešného projektu NLC a top pretekármi.
 
15. Je potrebné si pozorne pozrieť osobnosti aktívne v prospech v ZSL teraz a v minulosti. A treba tiež pripomenúť, že dcérska spoločnosť FIRN SLA, s.r.o. je majetkom SLA http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=409219&SID=8&P=1.  Marketingová spoločnosť ZSL Marketing s. r. o. je majetkom jedinej osoby http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=413008&SID=2&P=1. Je to dobre pripravený tunel?

Comments

ukážková manipulácia.

po našom: kecy.