Straty nálezy

Včera, alebo dnes v pondelok niekto stratil niečo na oblečenie skoro na Kordíckej zvážnici. Volajte 0905470349